Kredyty hipoteczne

 • Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
  • okres karencji do 24 miesięcy,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,

  Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkania lub domu jednorodzinnego;
  • zakup działki budowlanej;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu  w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
  • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

  Okres kredytowania – od 1 do 15 lat - w przypadku zakupu działki budowlanej
  – od 5 nawet do 30 lat - pozostałe cele

  Wymagany wkład własny:

  • 20% - w przypadku pozostałych celów kredytowania

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,67%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 6,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 4,27%) i marży Banku w wysokości 2,00%,obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 758,00 PLN, łączna liczba rat: 240 . Całkowity koszt kredytu 185 701,51 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 181 882,51 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3600,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 425 701,51 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować , że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć . Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.


   DOKUMENTY DO POBRANIA:


   O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

  • Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

   • możliwość sfinansowania dowolnego celu;
   • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat;
   • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości;
   • dogodne spłaty;
   • karencję do 6 miesięcy.

   Cel kredytowania: dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, ale cel ten musi zostać określony w umowie kredytu

   Okres kredytowania – od 1 roku nawet do 15 lat

   Kwota kredytu: od 10.000 PLN do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem oraz nie więcej niż 1 mln zł

   Zabezpieczenie:

   • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu;
   • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę;
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
   • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy.

    

   Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,87% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 4,27 %) i marży Banku w wysokości 3,50%,obowiązującej po ustanowieniu  zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.), Równa rata miesięczna: 1 202,00 PLN , łączna liczba rat: 120.Całkowity koszt kredytu 47 401,04 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 44 182,04 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1 ): 19,00 PLN.

   W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 147 401,04 PLN.

   Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

   Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty


    DOKUMENTY DO POBRANIA:


    O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

   • Osobiście w placówce

    Zapraszamy do naszych placówek!
    Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

    Lista Placówek


    Kontakt telefoniczny

    Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

    16 648 77 28 - Doradca Klienta indywidualnego
    (koszt jak za rozmowę lokalną)


    Napisz do nas

     Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.