Kredyty hipoteczne

 • Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
  • okres karencji do 24 miesięcy,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,

  Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkania lub domu jednorodzinnego;
  • zakup działki budowlanej;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu  w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
  • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

  Wymagany wkład własny:

  • 20% - w przypadku pozostałych celów kredytowania

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy

   


  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,73 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,11 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11 %) i marży Banku w wysokości 2,00%, obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) dla Kredytobiorcy, który w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z regularnymi miesięcznymi wpływami (przelewy) lub rachunek bieżący z obrotami w wysokości min. 50% przychodów obniża się marżę o 0,50 p.p.. Równa rata miesięczna: 1 694,00 PLN łączna liczba rat 299, ostatnia rata wyrównująca w kwocie 2 000,96 PLN. Całkowity koszt kredytu 311 825,96 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 308 506,96 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 508 506,96 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 02 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.


   DOKUMENTY DO POBRANIA:


   O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

  • Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

   • możliwość sfinansowania dowolnego celu;
   • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat;
   • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości;
   • dogodne spłaty;
   • karencję do 6 miesięcy.

   Cel kredytowania: dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, ale cel ten musi zostać określony w umowie kredytu

   Okres kredytowania – od 1 roku nawet do 15 lat

   Kwota kredytu: od 10.000 PLN do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem.

   Zabezpieczenie:

   • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej;
   • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę;
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
   • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy.

    


   Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,80% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150 000,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny 40% wartości nieruchomości mieszkalnej; oprocentowanie kredytu: 10,61% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 3,50% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia hipoteki na nieruchomości, (w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,00 p.p. do dnia dokonania prawomocnego hipoteki na rzecz Banku) Równa rata miesięczna: 1 669,00 PLN, łączna ilość rat 179, ostatnia rata w kwocie 1 642,54 PLN Całkowity koszt kredytu: 155 212,54 PLN), w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 150 393,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztów wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 305 212,54 PLN.
   Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
   Kalkulacja została dokonana na dzień 02 stycznia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


    DOKUMENTY DO POBRANIA:


    O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

   • Osobiście w placówce

    Zapraszamy do naszych placówek!
    Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

    Lista Placówek


    Kontakt telefoniczny

    Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

    16 648 77 28 - Doradca Klienta indywidualnego
    (koszt jak za rozmowę lokalną)


    Napisz do nas

     Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.