Kredyty hipoteczne

 • Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
  • okres karencji do 24 miesięcy,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,

  Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkania lub domu jednorodzinnego;
  • zakup działki budowlanej;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu  w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
  • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

  Okres kredytowania – od 1 do 15 lat - w przypadku zakupu działki budowlanej
  – od 5 nawet do 30 lat - pozostałe cele

  Wymagany wkład własny:

  • 20% - w przypadku pozostałych celów kredytowania

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy

   


  DOKUMENTY DO POBRANIA:


  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania dowolnego celu;
  • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat;
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości;
  • dogodne spłaty;
  • karencję do 6 miesięcy.

  Cel kredytowania: dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, ale cel ten musi zostać określony w umowie kredytu

  Okres kredytowania – od 1 roku nawet do 15 lat

  Kwota kredytu: od 10.000 PLN do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem oraz nie więcej niż 1 mln zł

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu;
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy.

   


  DOKUMENTY DO POBRANIA:


  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.