Lokaty

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej umożliwia zdeponowanie środków na terminy  3, 6, 12 miesięcy. Środki na rachunku lokaty terminowej są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a odsetki naliczane są po okresie umownym.
W przypadku wycofania lokaty przed terminem odsetki nie będą naliczane.


O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.


Bank Spółdzielczy w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 11