Skip to main content
  • HISTORIA BANKU

Historia banku

Historia działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku sięga okresu międzywojennego. Brak dokumentacji zniszczonej w czasie wojny nie pozwala precyzyjnie określić etapów organizowania i działalności Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej. Z ustnych przekazów wiadomo, że przeworską Kasę założyli: Mączka, Świtalski, Lityński, Skwarczyński - działacze chłopscy.Początki historii spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy w Przeworsku przypadają na 1924 rok. Walne Zgromadzenie Członków powołało w tymże roku Kasę Stefczyka Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością. Celem działalności było udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów oraz rozwój kulturalny środowiska. W następnych dziesięcioleciach działalności przeworski Bank przechodził, typowe dla spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowej przeobrażenia, będąc kolejno: Gminną Kasę Spółdzielczą, Kasą Spółdzielczą, Spółdzielnią Oszczędnościowo - Pożyczkową SOP, wreszcie - Bankiem Spółdzielczym. Od 1973 r. do 30.09.2016 r.  funkcję Prezesa Zarządu pełniła Józefa Kozłowska.

Jesteśmy polskim Bankiem od przeszło 100 lat działającym na terenie powiatu przeworskiego.
Bank szczyci się tym, że posiada jedynie polski kapitał,  zarządzany jest przez swoich członków i taką strategię będzie w dalszym ciągu realizował.
Misją Banku Spółdzielczego w Przeworsku jest oferowanie kompleksowej obsługi bankowej dla osób prywatnych, lokalnych przedsiębiorców, za szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm, rolnictwa oraz jednostek budżetowych na konkurencyjnych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.
Staramy się zapewnić najwyższą jakość usług bankowych w rozliczeniach krajowych i zagranicznych.
Znajdziesz nas też tutaj