Rachunki

Rachunki bieżące

Rachunki bieżące rolników służą do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Bank Spółdzielczy  w Przeworsku otwiera rachunki bieżące dla rolników w złotych. Podstawą otwarcia rachunku bankowego jest zawarcie umowy, wypełnienie karty wzorów podpisów. Do otwarcia rachunku potrzebny jest:

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
  • aktualny nakaz płatniczy.

O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.