Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów Indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Wybierając Podstawowy Rachunek Płatniczy zyskujesz:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
  • Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • Możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.