Zebranie Grup Członkowskich

Członkowie Banku Spółdzielczego w Przeworsku!!!

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 oraz § 38 Statutu Banku informuje, że zebrania grup członkowskich odbędą się 05.06.2020r. (tj. piątek):
 • Dla członków grupy: Przeworsk, Chałupki, Gorliczyna, Grzęska, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Świętoniowa, Studzian, Urzejowice, Ujezna - w lokalu Banku Spółdzielczego w Przeworsku, ul. Krakowska 11 o godzinie 08:00,
 • Dla członków grupy: Manasterz, Zagórze, Hucisko Jawornickie - w lokalu Banku Spółdzielczego w Mansterzu 580 o godzinie 10:00,
 • Dla członków grupy: Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Hadle Szklarskie, Hadle Kańczudzkie, Widaczów - w budynku Technitexu w Jaworniku Polskim nr 332 o godzinie 12:00,
 • Dla członków grupy: Zarzecze, Łapajówka, Siennów, Kisielów, Zalesie, Żurawiczki, Rożniatów, Pełnatycze, Maćkówka - w lokalu Banku Spółdzielczego w Zarzeczu, ul. Świętego Jana Pawła II 4 o godzinie 14:30.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2019 rok w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Ocenia wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 8. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie.