Headline

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym - każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

  Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb do wysokości udzielonego kredytu.

  Wybierając kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

  • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej
  • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
  • wysoką kwotę kredytu – nawet do 25% rocznych przychodów z tytułu prowadzonej działalności
  • długi okres kredytowania – nawet do 24 miesięcy
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
  • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenia spłaty kredytu

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

  Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
  • kwotę kredytu – ustalaną indywidualnie
  • długi okres kredytowania – nawet do 48 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 24 m-cy)
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres kredytowania (dotyczy kredytów z jednorazową spłatą na koniec okresu kredytowania)
  • indywidualnie ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
  • atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w innych bankach i towarzystwach leasingowych.

  Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

  • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
  • wysoką kwotę kredytu do 1 000 000 zł lub do 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • elastyczną formę finansowania potrzeb firmy w postaci kredytu nieodnawialnego
  • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych
  • długi okres kredytowania  do 15 lat

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.