Zebrania Członków Banku Spółdzielczego w Przeworsku w dniu 19.05.2022r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku zawiadamia Członków, że w dniu 19.05.2021r. (czwartek) odbędą się ZEBRANIA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁCZELCZEGO W PRZEWORSKU w następujących godzinach:

 • 10:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Przeworsku, ul. Krakowska 11
  (dla Członków z miejscowości: Przeworsk, Chałupki, Gorliczyna, Grzęska, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Świętoniowa, Studzian, Urzejowice, Ujezna)
 • 14:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Manasterzu, Manasterz 580
  (dla Członków z miejscowości: Manasterz, Zagórze, Hucisko Jawornickie)
 • 15:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Zarzeczu, ul. Św. Jana Pawła II 4
  (dla Członków z miejscowości: Zarzecze, Łapajówka, Siennów, Kisielów, Zalesie, Żurawiczki, Rożniatów, Pełnatycze, Maćkówka)
 • 15:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 186
  (dla Członków z miejscowości: Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Hadle Szklarskie, Hadle Kańczudzkie, Widaczów)

z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2021 rok w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli BS w Przeworsku w 2022r.
 7. Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i  postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności.
 9. Zakończenie zebrania

Prosimy o niezawodne przybycie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku