Ostrzeżenie przed voice phishing

W związku z publikacją komunikatu na stronie Związku Banku Polskich ponownie ostrzegamy przed próbami wyłudzenia poufnych informacji przez przestępców podających się za pracowników banków lub instytucji zaufanych (np.policję). Prosimy o zapoznanie się z komunikatem umieszczonym na stronie Związku Banków Polskich oraz stosowanie się do opisanych zasad bezpieczeństwa.

Link do strony Związku Banków Polskich zawierającej publikację: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-banki