Informacja dot. reklamacji na stronie PFR

Przypominamy, że w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm Klienci mogą składać nowe wnioski o subwencję finansową do końca lipca 2020r. W uzasadnionych przypadkach Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

Wnioski reklamacyjne będą rozpatrywane również po zakończeniu Programu. Jednocześnie informujemy, że od dnia dzisiejszego Klienci, których reklamacja została pozytywne rozpatrzona przez PFR i dotyczyła ponownego złożenia wniosku w bankowości internetowej, od strony technicznej mają już taką możliwość.
Korzystając z okazji, przedstawiamy Państwu podsumowanie Programu w Zrzeszeniu BPS. Do Programu przystąpiło 320 Banków Spółdzielczych. Na koniec czerwca zostało złożonych 28 474 wniosków, z czego 20 927 Klientów otrzymało subwencję w całości lub w części na łączną kwotę 3 333 917 866 zł, 7 364 wniosków ma status odrzucony ze względu na rozbieżność danych, a 183 wnioski nadal czekają na decyzję ze strony PFR.

Więcej informacji na stronie https://pfrsa.pl/aktualnosci/informacja-polskiego-funduszu-rozwoju-na-temat-realizacji-tarczy-finansowej-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-oraz-procedury-wyjasniajacej.html