Kredyt Obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko lub średnioterminowy.

O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.