Pozostałe kredyty

 • Wybierając Kredyt Konsolidacyjny zyskujesz:

  • możliwość połączenia kilku rat w różnych bankach, w jedną niższą ratę,
  • możliwość spłacenia różnych produktów kredytowych (np. kredyt/pożyczka gotówkowa, limit w karcie kredytowej, kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy)
  • możliwość obniżenia kosztów kredytowania
  • długi okres kredytowania do 300 m-cy,
  • możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel,

  Cel kredytowania:

  Spłata następujących zobowiązań:

  • kredyt/pożyczka gotówkowa;
  • kredyt/pożyczka samochodowa;
  • limit w karcie kredytowej;
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  • kredyt/pożyczka hipoteczna;
  • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został wypłacony w całości, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
  • Kredyt studencki;
  • kredyt/ pożyczka udzielona przez zakład pracy;

  Okres kredytowania - 12 do 300 miesięcy

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową,
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • DOKUMENTY DO POBRANIA:


  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.