Finansowanie Inwestycji

 • Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

  Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
   1. zakupem nowych lub używanych środków trwałych
   2. zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością
   3. spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
   4. wykupem środków trwałych z leasingu
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
  • niski negocjowany wkład własny
  • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy oraz karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.