z dopłatą do odsetek

  1. Rodzaj kredytu - kredyt PREFERENCYJNY z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) na działalność rolniczą:
  • linia RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  • linia Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
  • linia PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
  • linie K01/K02/DK01/DK02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • linia MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.

O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej