Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku zawiadamia Członków Banku, że w dniach od 15.05.2018 r. do 18.05.2018 r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku.

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie zebrania , przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady nadzorczej z działalności Banku w 2017 roku w zakresie wykonywania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli BS w Przeworsku w 2018 r.
  7. Dyskusja.
  8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  9. Zakończenie zebrania.
Lp.Zebranie Członków BS Przeworsk z miejscowości:DataGodzinaMiejsce organizacji
1.Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście, Hadle Szklarskie, Hadle Kańczudzkie, Widaczów15.05.2018 r.15.30lokal Banku Spółdzielczego w Jaworniku Polskim
2.Manasterz, Zagórze, Hucisko Jawornickie16.05.2018 r.15.00lokal Banku Spółdzielczego w Manasterzu
3.Zarzecze, Łapajówka, Siennów, Kisielów, Zalesie, Żurawiczki, Rożniatów, Pełnatycze, Maćkówka17.05.2018 r.15.00lokal Banku Spółdzielczego w Zarzeczu
4.Przeworsk, Chałupki, Gorliczyna, Grzęska, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Świętoniowa, Studzian, Urzejowice, Ujezna18.05.2018 r.10.00lokal Banku Spółdzielczego w Przeworsku, ul. Krakowska 11

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej