Kredyt Konsolidacyjny

Korzyści

Wybierając Kredyt Konsolidacyjny zyskujesz:

 • możliwość połączenia kilku rat w różnych bankach, na jedną niższą ratę,
 • możliwość spłacenia różnych produktów kredytowych (np. kredyt/pożyczka gotówkowa, limit w karcie kredytowej, kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy)
 • długi okres kredytowania - 300 m-cy,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel,

Cel kredytowania:

Spłata następujących zobowiązań:

 • kredyt/pożyczka gotówkowa;
 • kredyt/pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt/pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został wypłacony w całości, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
 • Kredyt studencki;
 • kredyt/ pożyczka udzielona przez zakład pracy;

Okres kredytowania - 12 do 300 miesięcy

Zabezpieczenie:

 • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
 • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową,
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej