Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Korzyści

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania dowolnego celu;
  • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat;
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości;
  • dogodne spłaty;
  • karencję do 6 miesięcy.

Cel kredytowania: dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, ale cel ten musi zostać określony             w umowie kredytu

Okres kredytowania – od 1 roku nawet do 15 lat

Kwota kredytu: od 10.000 PLN do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem oraz nie więcej niż 1 mln zł

Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu;
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzen losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej