Mój Dom

Korzyści

Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

 • atrakcyjne warunki kredytowania,
 • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
 • okres karencji do 24 miesięcy,
 • dogodne formy spłaty,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,

Cel kredytowania:

 • zakup lokalu mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 • zakup działki budowlanej;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu  w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
 • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Okres kredytowania – od 1 do 15 lat - w przypadku zakupu działki budowlanej
– od 5 nawet do 30 lat - pozostałe cele

Wymagany wkład własny:

 • 20% - w przypadku pozostałych celów kredytowania

Zabezpieczenie:

 • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
 • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
 • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy

Kursy walut

Kursy walut2018-12-17
1 EUR4.1524
1 USD3.6598
1 CHF3.6632
1 GBP4.6009
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej