Rachunek Bieżący

Rachunki bieżące

Rachunki bieżące rolników służą do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Bank Spółdzielczy w Przeworsku otwiera rachunki bieżące dla rolników w złotych. Podstawą otwarcia rachunku bankowego jest zawarcie umowy, wypełnienie karty wzorów podpisów. Do otwarcia rachunku potrzebny jest:

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
  • aktualny nakaz płatniczy.
Otwarcie rachunku
0 zł
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
0 zł
Obsługa bankowości internetowej
1 zł
Wydanie tokena
0 zł
Przelew wewnątrz banku
0 zł
Przelew internetowy do ZUS i US
0 zł
Przelew internetowy do innego banku
1 zł
Przelew papierowy do innego banku
3 zł
Wpłata gotówkowa
2 zł
Wypłata gotówkowa
2 zł
Wydanie karty
0 zł
Użytkowanie karty (miesięcznie)
3 zł

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej