Władze Banku

 Zarząd:

    

Prezes Zarządu  
- Małgorzata Szpejankowska

 

Członek Zarządu - Danuta Olech
Członek Zarządu - Józefa Kozłowska
Członek Zarządu - Barbara Mirkiewicz

   

 Rada Nadzorcza:

 

Przewodniczący Rady    - Edward Cholewa
Z-ca Przewodniczącego Rady - Anna Jamrozik
Sekretarz - Jan Motyka
Członek Rady - Stanisław Tompalski
Członek Rady - Józef Pieczonka
Członek Rady - Zygmunt Machalski
Członek Rady - Jan Ciąpała
Członek Rady - Bożena Horodecka