Historia Banku

Historia działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku sięga okresu międzywojennego.

Brak dokumentacji zniszczonej w czasie wojny nie pozwala precyzyjnie określić etapów organizowania i działalności Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej.

Z ustnych przekazów wiadomo, że przeworską Kasę założyli: Mączka, Świtalski, Lityński, Skwarczyński - działacze chłopscy.

Początki historii spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy w Przeworsku przypadają na 1924 rok. Walne Zgromadzenie Członków powołało w tymże roku Kasę Stefczyka Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością. Celem działalności było udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów oraz rozwój kulturalny środowiska.

W następnych dziesięcioleciach działalności przeworski Bank przechodził, typowe dla spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowej przeobrażenia, będąc kolejno: Gminną Kasę Spółdzielczą, Kasą Spółdzielczą, Spółdzielnią Oszczędnościowo - Pożyczkową SOP, wreszcie - Bankiem Spółdzielczym. Od 1973 r. do 30.09.2016 r.  funkcję Prezesa Zarządu pełniła Józefa Kozłowska.                                                

Obecnie Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

- Małgorzata Szpejankowska          

- Prezes Zarządu, pełniąca funkcję od 01.10.2016 r.

- Danuta Olech    - Członek Zarządu
- Barbara Mirkiewicz - Członek Zarządu