Wniosek restruktyryzacja kredytu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku informuje,

że w przypadku wystąpienia trudności w spłacie zobowiązania           z tytułu udzielonego kredytu istnieje możliwość złożenia wniosku    o restrukturyzację zadłużenia.