Godziny graniczne realizacji przelewów

                                                                                                                                        

Bank Spółdzielczy w Przeworsku


Godziny graniczne realizacji przelewów


                   TAB. 1  Przelewy krajowe w PLN

Lp.

Rodzaj przelewu

placówka
Banku

system bankowości internetowej

1.

Przelew wewnętrzny:

1.1

na rachunek w Banku[1]

w godzinach pracy placówki

17:00

1.2

na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.[1]

w godzinach pracy placówki

17:00

2.

Przelew międzybankowy wychodzący:

2.1

ELIXIR[1] [2]

14:00

14:00

2.2

SORBNET[3]

                      14:00                      

14:00

3.

Przelew przychodzący:

3.1

przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

do godziny 17:00

3.2

przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

do godziny 17:00

3.3

ELIXIR

  I sesja do godziny 12:00

 II sesja do godziny 16:00

III sesja do godziny 17:00

3.4

SORBNET

do godziny 16:00[1] Przelewy zlecone po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

[2] Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.

[3] Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.