Wykaz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o kredyt rolniczy

Lista niezbędnych dokumentów do ubiegania się o kredyt rolniczy:

  • wniosek kredytowy,
  • kwestionariusz osobowy wnioskodawcy,
  • nakaz płatniczy,
  •  umowy dierżawy,
  • zaświadczenie o niezaleganiu w KRUS i Urzędzie Gminy lub oświadczenie o braku zaległości i odcinki wpłat za ostatnie dwa kwartały,
  • informacja o przychodach i kosztach za ostatnie 2 lata,
  • dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu.