Ktredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

 

 

Zalety kredytu:

 

  • niska prowizja od udzielenia kredytu,

 

  • niska stopa oprocentowania,

 

  • kwota kredytu uzależniona jest od powierzchni użytków rolnych,

 

  • okres kredytowania do 1 roku,