Lokaty terminowe

Terminowa lokata oszczędnościowa to

bezpieczne

pomnożenie Twoich środków

 

  • Bezpieczeństwo ulokowanych środków gwarantowane jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o BFG),

 

  • Bank Spółdzelczy w Przeworsku oferuje możliwość założenia rachunku lokaty  terminowej na okresy 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy,

 

  • Atrakcyjne oprocentowanie,

 

  • Każdy rachunek potwierdzony jest książeczką,

 

  • Środki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, której wysokość uzależniona jest od okresu na jaki zostaje zawarta umowa,

 

  • Jeżeli po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa lokaty środki nie zostaną podjęte zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejny okres.