Kredyt z dopłatami ARiMR

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane na realizację inwestycji w rolnictwie:

 

  • zakup użytków rolnych,

 

  • na utworzenie lub unowocześnienie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

 

 

 Zalety skorzystania z kredytu:

 

                          - długi okres kredytowania (w zależności od linii

                             kredytowej nawet do 20 lat),

 

                          - niskie koszty kredytu w związku z dopłatami

                            ARiMR do oprocentowania,

 

                                 - niska prowizja Banku za udzielenie kredytu