Kredyt Inwestycyjny na działalność gospodarczą

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnch i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego podmiotów gospodarczych

 

 

  • okres kredytowania nawet do 10 lat,

 

  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,

 

  • niska prowizja Banku za udzielenie kredytu,