Rachunek oszczędnościowy a vista

Rachunki oszczędnościowe dla klientów indywidualnych potwierdzone książeczką to idealny wybór dla oszczędzających, brak obowiązku dokonywania regularnych wpłat, bezpieczeństwo gromadzonych środków, możliwość kontrolowania wypłat dzięki prowadzonej książeczce.

otwarcie rachunku - 0 zł
• prowadzenie rachunku - 0 zł
• wpłata na rachunek - 0 zł
• wypłata z rachunku - 0 zł