Kontakt

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

 

ul. Krakowska 11
37-200 Przeworsk

Telefon: 16 648 77 28

adres e-mail: kontakt@bsprzeworsk.pl

Fax:          16 648 18 10

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 17:00

 

Oddział 1 Przeworsk

ul. Piłsudskiego 1

37-200 Przeworsk

Telefon 16 648 17 83

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 16:00

 

Oddział 2 Przeworsk

ul. Misiągiewicza 26 A

37-200 Przeworsk

Telefon 16 648 58 10

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 15:30

 

Oddział Zarzecze

37-205 Zarzecze 192

Telefon 16 640 15 80

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:30

 

 

Oddział Jawornik Polski

37-232 Jawornik Polski 186

Telefon 16 651 40 06

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:00

 

Oddział Manasterz

37-230 Manasterz 580

Telefon 16 651 41 87

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:00

 

Stały Punkt Kasowy w Urzędzie Skarbowym

ul. Tysiaclecia 1

37-200 Przeworsk

Telefon 16 649 06 80

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 14:30

 

Stały Punkt Kasowy w SP ZOZ

ul. Szpitalna 16

37-200 Przeworsk

Telefon 16 649 04 85

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:30

 

Stały Punkt Kasowy Gniewczyna Łańcucka

37-203 Gniewczyna Łańcucka 146

Telefon 16 642 77 12

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 15:15

 


Stały Punkt Kasowy w Siennowie

37 - 205 Siennów 227

Telefon 16 648 88 78

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 11:00