Kredyt Obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą kredytobiorcy

 

  • kredyt krótko- i średnioterminowy,

 

  • niska prowizja banku,

 

  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,

 

  • rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł,

 

  • wcześniejsza spłata kredytu           0 zł,